KVALITNÍ POTRAVINY

Snažíme se pěstovat dobrý vztah k půdě a přírodě. Vážíme si těch, kteří to tak dělají a proto kde to jde upřednostňujeme BIO producenty.

BEZ OBALU

Nepřejeme si aby tu po nás zbyla pro naše děti a další generace kopa odpadů zasypaná hlínou a proto se snažíme co nejvíc potravin a surovin přiblížit našemu okolí bez zbytečného plastového obalu.

S DROBNOU MARŽÍ PRO ČLENY

Členové spolku nakupují za VO ceny a do konce roku 2023 to bylo s marží 0%. Od roku 2024 jsme přistoupili k 10% pro členy abychom pokryli provozní náklady KOSu. Veřejnost nadále nakupuje jako dříve v Kosím zobu = s marží 30-50%, pro ně se toho moc nemění.

SPOLEČNĚ

Obživu si zajišťujeme společně, pro nás a naše rodiny. Pomocí společných, koordinovaných nákupů. Vytváříme zároveň komunitu, kde se můžeme od sebe navzájem inspirovat, učit, předávat si zkušenosti, názory a nebo spolu jen tak pohovořit a pobýt.

EFEKTIVNĚ

Snažíme se podporovat lokální farmáře, BIO producenty a spolupracovat s nimi na přímo a zkracovat tak neefektivní dopravu.  Přemýšlíme nad tím od koho odebíráme, protože svými penězi mu dáváme signál, že je potřebný, že jsme spokojení a že ho tu do budoucna chceme.

AKTIVNĚ

Na rozdíl od klasické role zákazníka je tu prostor i pro aktivní zapojení do chodu KOSu. Každý z nás něco umí a může tím přispět k spokojenosti a rozvoji naší komunity.