CO TO JE OBŽIVA

CO JE KOMUNITNÍ OBŽIVA

  • Provozovatelem obživy je Spolek K.O.S. Hlavním cílem spolku je obstarávání kvalitních potravin a dalších výrobků pro své členy. Co nejvíc lokálně, udržitelně, bezobalově, s  úctou k  dobře odvedené práci farmářů.

  • Spolek tvoří jeho členové, kteří se o prodejnu starají a využívají jeho plodů.

  • Členem spolku se může stát kdokoli, kdo splní podmínky členství.

  • Díky členským příspěvkům je obchod v chodu, bez nich se zastaví a zanikne.

  • Tyto příspěvky jsou využity na pokrytí veškerých provozních nákladů – nájem, platy zaměstnanců (prodávajících a provozního), energie, pokladní systém, účetní a další. Jelikož jsou provozní náklady uhrazeny tímto způsobem, umožňuje to ceny potravin a zboží držet na minimální možné částce (nákupní ceně) – z toho vyplývá, že již není potřeba vydělávat peníze na přirážkách (maržích) a generovat zisk z prodeje.